JSON格式化

 • By
 • JS
 • 2020-05-06 10:16:24


var jsonStr = '{"state":{"code":0,"success":true,"ok":1},"body":[{"count":2394,"dbName":"star_all"},{"count":133,"dbName":"star"},{"count":7,"dbName":"zy"},{"count":1,"dbName":"gordon_test"}]}';


function format(str) {
  var stack = []; //栈-用于括号匹配
  var tmpStr = ''; //新格式化JSON字符串
  var len = str.length; //原始JSON长度

  //遍历每一个字符
  for (let i = 0; i < len; i++) {

    //当遇到结构块起始结构
    if (str[i] == '{' || str[i] === '[') {

      //起始结构后面直接换行 
      tmpStr += str[i] + "\n";

      //入栈
      stack.push(str[i]);

      //这里的意思是结构块起始的下一行开始就会有一个缩进,缩进量与遇到的结构块起始符个数成正比1:1
      tmpStr += "\t".repeat(stack.length);
    }
    //当遇到结构块结束符
    else if (str[i] == ']' || str[i] === '}') {

      //因为本身JSON格式是固定的,所以括号一定是成对的,这里先不考虑错误的json数据
      //遇到结束符就退栈,
      stack.pop();

      //结束符本身输出到下一行,并减少一个缩进
      tmpStr += "\n" + "\t".repeat(stack.length) + str[i];
    }
    //当遇到逗号的时候
    else if (str[i] == ',') {
      //逗号后方直接换行,以及下一行的缩进处理
      tmpStr += str[i] + "\n" + "\t".repeat(stack.length);
    } else {
      //其他字符直接复制
      tmpStr += str[i];
    }
  }
  return tmpStr;
}


format(jsonStr);